Kiến thức thiết kế

Chúng tôi bắt đầu báo cáo lại các xu hướng định kỳ lần thứ 10 của LogoLounge – với một lời khiển trách hàng năm: Nếu bạn đang tìm kiếm cách để kiểm chứng thông tin, xin dừng đọc ngay bây giờ.

Ngoài ra, nếu bạn dá»± định khi xem những xu hÆ°á»›ng và sau Ä‘ó quên ngay lập tức nhÆ° đọc báo lá cải, bạn tốt hÆ¡n nên dừng ngay bây giờ.

Có nhiều Ä‘iều có thể được học ở đây, nhÆ°ng bạn cần tìm kiến Ä‘iều đúng đắn. Sau má»™t thập ká»· về thiết kế biểu trÆ°ng trên khắp thế giá»›i – 32.000 cái cho má»™t bản báo cáo – Tôi có thể nói cá»±c kỳ tá»± tin rằng lợi ích của việc nghiên cứu xu hÆ°á»›ng thiết kế biểu trÆ°ng (logo) là xác Ä‘inh được quỹ đạo của nó.

Má»™t khi bạn có thể thấy đường dẫn của xu hÆ°á»›ng, có thể thấy những khúc cua và tốc Ä‘á»™ thích hợp, nó rất dá»… dàng để cho bạn biết Ä‘iều gì sẽ xảy ra ở Ä‘oạn kế tiếp. Bạn có sá»± phán Ä‘oán, bạn sẽ tìm đúng hÆ°á»›ng của mình.

Làm thế nào để nhận ra Xu hướng

NhÆ° tôi đánh giá các logo đã có mặt trên LogoLounge, có ba loại khác biệt bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là số lượng rất lá»›n các thiết kế đạt tá»›i Ä‘á»™ bão hòa. Chúng có thể được tái tạo và phục vụ khách hàng rất tốt. Chúng là những ứng cá»­ viên xuất sắc cho những dá»± báo xu hÆ°á»›ng trong những năm trÆ°á»›c, nhÆ°ng chúng không có cải tiến.

Người dẫn đầu nằm trong nhóm "Làm tá»›i chết – done to death" trong năm nay, bao gồm các thiết kế có chim, khủng long, ma quá»·, con người, cây cối, bóng mờ, hiệu ứng flip books (lật trang), hoa, trái cây và dấu X.

Nhóm khác đối lập. Ở đây, bạn có lẽ thấy hai hoặc ba biểu trÆ°ng mang theo xu hÆ°á»›ng và phán Ä‘oán. Tuy nhiên không có gì quá nghiêm trọng, và chắc chắn không đảm bảo nó sẽ phát triển tốt hÆ¡n.

Một số ví dụ từ các nghiên cứu trong năm nay
 
Twixt (ná»­a nọ, ná»­a kia) Chúng chứa các mấu nối kỳ quặc giữa các Ä‘iểm đề nghị kết nối.
 

Góc bom (Angle bombs) Chúng chứa các dạng hình học rất góc cạnh, đôi khi tam giác, và thường há»—n loạn, không đối xứng, nhÆ° má»™t vụ nổ từ các mảnh phát ra từ trung tâm.

 
Lá há»—n hợp (leaf amalgams) Những chiếc lá được sá»­ dụng để tạo thành những chiếc xe hÆ¡i, con nguời, những chiếc là khác, .. bất kỳ hình dạng gì.
 

Sao chép (copy) Các thiết kế này sá»­ dụng các từ vụn vặt (minute words) nhÆ° là các yếu tố đồ họa, nhÆ°ng các từ không bao giờ có thể đọc được, nó là chất liệu, không phải chữ.

 
Bán ảnh – Vùng ná»­a tối (Penumbra) NghÄ© về các vòng hào quang của các lá»›p và các vòng sáng đầy màu sắc, nhÆ°ng không hoàn toàn tập trung vào má»—i cái.
 
Đá nguyên khối (Monoliths) Hình vuông hoặc chữ nhật nằm trong các góc phối cảnh và xuất hiện để bị dịch chuyển.
 

Thể loại thứ ba cho thấy xu hÆ°á»›ng vững chắc cho năm. Trong các nhóm này, từ 10 tá»›i 12 biểu trÆ°ng sẽ sẽ xuất hiện nhÆ° hoàn toàn má»›i hay có sá»± phát triển thành công vượt lên những xu hÆ°á»›ng trÆ°á»›c đây đã có.

Hàng ngàn biểu trÆ°ng có lẽ giống nhÆ° má»™t mẫu thá»­ nhỏ, nhÆ°ng thời gian chứng minh các phÆ°Æ¡ng pháp làm việc này hoạt Ä‘á»™ng vá»›i sá»± chính xác kỳ lạ. Những người tiên phong sẽ tạo ra các khóa học cho những gì sắp tá»›i.

Má»™t thá»±c tế thú vị về các xu hÆ°á»›ng nóng: Chúng đến từ bất cứ lúc nào, bất cứ nÆ¡i nào. Khi chúng tôi bắt đầu báo cáo này, thật khó có thể tập trung vào má»™t kiểu để đặt tên má»™t ví dụ. Ví dụ tốt có thể nổi lên từ nÆ¡i này, hoặc có thể có những sá»± giống nhau cÆ¡ bản từ nÆ¡i khác.

Nó không phải sá»± thật nữa: Mạng lÆ°á»›i internet toàn cầu khiến các ý tưởng nằm chồng lên nhau ở các địa Ä‘iểm khác nhau, cho dù chả chút gì liên quan tá»›i nhau.

 
Các hướng thiết kế khác

 
Nó là gì?
 

Bắt đầu má»™t cảm giác nhầm lẫn thật sá»± về nhận thức sá»± khác biệt giữa các biểu trÆ°ng, favicon (icon trên thanh tiêu đề web), nút ứng dụng, icon. Ví dụ, nếu bạn chỉ ra cho người dùng favion của google, họ sẽ nhận ra Ä‘ó là biểu trÆ°ng của Google. Đây không phải sá»± chính xác về kỹ thuật, nhÆ°ng về cảm giác nó có vẻ tÆ°Æ¡ng tá»±.

 

HÆ¡n bao giờ hết chúng ta tạo các icon và biểu trÆ°ng có mối liên kết để sá»­ dụng cho các thiết bị Ä‘iện tá»­ kỹ thuật số. Nhiều hÆ¡n và nhiều hÆ¡n, chúng ta cần phải thiết kế để biến các biểu trÆ°ng/biểu tượng/favicon ở kích thÆ°á»›c nhỏ, hình vuông và bo tròn. Các chi tiết có thể mất Ä‘i. Chức năng hoàn toàn bị Ä‘iều khiển bởi hình dạng.

 
Quay lại xu hướng cổ điển
 

Monogram (kiểu thiết kế biểu trưng bằng cách cho hai chữ lồng nhau) đang trở lại. Cách viết tắt được sử dụng và kết hợp lại. Một số cổ điển, một số lại rất đương đại.

 
Má»™t sá»± lá»±a chọn rõ ràng hÆ¡n
 

Có rất nhiều trường hợp sá»­ dụng Ä‘á»™ trong suốt (Transparency) trong thiết kế biểu trÆ°ng, các màu tÆ°Æ¡i sáng hÆ¡n. Các yếu tố thiết kế có thể nằm chồng (overlap) lên nhau, kết quả của màu sắc tạo nên bởi sá»± kết hợp có thể đọc thông số, chứ không phải ngẫu nhiên. Kết quả là các giá trị màu sắc đã trở lại.

 
Bão hòa
 

Dribbble hay các trang thể hiện tác phẩm của bạn (portfolio sites) là những công cụ tốt, nhÆ°ng khi nó quá phổ biến nó vô tình san bằng những ý tưởng, cách nhìn. Các nhà thiết kế bắt đầu tham gia nhiều hÆ¡n, chia sẻ nhiều hÆ¡n vào các thiết kế biểu trÆ°ng, và sá»± bão hòa đã bắt đầu ảnh hưởng tá»›i nó.

 
Lan tỏa
 

Má»™t ảnh hưởng tích cá»±c của sá»± tham gia chia sẻ lên thiết kế biểu trÆ°ng và minh họa. Khi má»™t phong cách Ä‘á»™c đáo xuất hiện trong nghề, chúng nhanh chóng ảnh hưởng tá»›i người khác.

 

Báo cáo xu hướng 2012

Trong bài viết này, có gần 175.000 biểu trÆ°ng trên Logolounge. Má»—i thiết kế đại diện cho hàng trăm, hàng ngàn giờ thiết kế trên toàn thế giá»›i. Đó là minh chứng cho việc chúng ta có thể có những bản báo cáo.

 
Vì vậy, cám Æ¡n tá»›i tất cả các bạn thiết kế, những người đã góp phần xây dá»±ng báo cáo xu hÆ°á»›ng qua nhiều năm qua.
 
iCon Clusters – Cụm biểu tượng
 
 
 
 

Các biểu tượng đại diện như một người đàn ông đi bộ, hay các biển báo toilet từ lâu đã là ngôn ngữ không thể thay thế cho thiết kế đồ họa. Chúng rất hữu ích với ý nghĩa trực tiếp.

 

Cả biểu tượng (icon) và biểu trÆ°ng (logo) đều là những giải pháp của ngôn ngữ hình ảnh (pictogram) sá»­ dụng hình tượng nhằm truyền tải thông Ä‘iệp, nhÆ°ng luôn có má»™t danh giá»›i giữa chúng, khi mà biểu tượng thì chung chung, còn biểu trÆ°ng có thể có tính cá nhân hÆ¡n (hoặc nên nhÆ° vậy).

 

Các biểu tượng có vẻ quá phổ biến để nó được Ä‘Æ°a vào thế giá»›i của các doanh nghiệp. Câu hỏi là: Làm thế nào bạn gá»­i má»™t thông Ä‘iệp vá»›i má»™t biểu tượng mà bạn làm (đại diện cho) má»™t cái gì Ä‘ó nhiều hÆ¡n thế?

 

Giải pháp: Hợp nhiều biểu tượng vào nhau vá»›i Ä‘á»™ mờ nhất định. Đóng chúng vào má»™t thông Ä‘iệp duy nhất, thể hiện sá»± Ä‘Æ¡n giản và rõ ràng bằng hình ảnh, nhÆ°ng cÅ©ng chỉ ra chiều sâu của ý tưởng.

 

Điều này được quản lý cùng má»™t cách, khi bạn bày tỏ bằng liên kết nhiều từ vào má»™t câu. Vá»›i người thiết kế thì họ cần sá»­ dụng các icon thay vì phát âm. 

 
Liên kết có Ä‘á»™ mờ
 
 

Thể hiện sức mạnh bởi cấu trúc má»™t biểu trÆ°ng từ nhiều yếu tố là má»™t cách làm có từ lâu. Liên kết các yếu tố cùng nhau vá»›i Ä‘á»™ mờ thì rõ ràng là má»›i (tất nhiên không má»›i lắm). Các yếu tố có thể hợp vào thành má»™t vòng tròn, hay má»™t đường tuyến tính thì ý tưởng là giống nhau. Chúng cùng tạo nên má»™t sức mạnh tổng hợp nhờ liên minh các yếu tố thiết kế.

 
Màu sắc được sử dụng chứng minh sự kết nối, khi các tông màu chồng lên nhau tạo nên một sắc độ khác.
 
Màu nước
 
 
 

Hàng năm, có ít nhất má»™t xu hÆ°Æ¡ng tốt nhất để tạo nên má»™t cây cầu kết nối giữa kỹ thuật vá»›i những gì gần gÅ©i vá»›i con người. Và Ä‘iều này được thá»±c hiện bởi; có thể là má»™t chiếc bàn chải, bút lông, hoặc má»™t kỹ thuật trong phần mềm nhằm tạo má»™t hiệu ứng thấm nÆ°á»›c.

 

CooperVison, nhà sản xuất kính áp tròng thứ 3 trên thế giá»›i, gần đây đã tung ra má»™t bá»™ nhận diện má»›i, tạo bởi Siegle+Gale. Các thành viên trong Ä‘á»™i thiết kế muốn truyền đạt công nghệ cùng vá»›i cảm xúc khi mang kính áp tròng. 

 
Miếng khoai tây
 
 
 

Bất cứ ai từng ăn khoai tây chiên theo nhiều cách khác nhau, cắt lát mỏng, hay miếng dài đều có thể liên tưởng tá»›i phong cách này. Chúng tạo ra những hình phẳng nhÆ°ng có không gian ba chiều Ä‘á»™c đáo.

 

Sá»± thay đổi tốt hÆ¡n khi sá»­ dụng chuyển màu trên bề mặt (Gradient) để xác định hình dáng là rất quan trọng để tạo nên má»™t hình ảnh thành công. Nếu chỉ nhìn thấy phẳng, chúng có thể hiển thị nhÆ° các vòng xoắn của má»™t dấu vô cá»±c.

 
Anaglyphs (một loại kính để xem phim 3D)
 
 

Kỹ thuật 3D được phát triển bởi má»™t người pháp vào những năm 1850. Từ cách đây vài năm, kể từ khi có kỹ thuật 3D các thiết kế đã xuất hiện kiểu "lé màu", các màu được đặt lệch và vùng chồng chéo tạo ra màu giống nhÆ° trong in ấn.

 

Kỹ thuật này ban đầu chỉ là đặt lệch má»™t chút nhằm tạo sá»± chú ý, nhÆ°ng gần đây nó được coi nhÆ° truyền tải thông Ä‘iệp về sá»± Ä‘a dạng ý nghÄ©a của biểu trÆ°ng.

 
Tập trung có chọn lọc
 
 
 

Kỹ thuật số và những kỹ thuật cao cấp cho phép bất cứ ai vá»›i má»™t máy chụp hình hoặc má»™t phần mềm cÆ¡ bản có thể tạo ra má»™t hình ảnh vá»›i sá»± tập trung có chủ ý. 

 

Làm mờ để tạo sá»± tÆ°Æ¡ng phản tinh tế là đặc trÆ°ng của kiểu thiết kế này. Kỹ thuật này cho phép người xem tập trung ngay vào Ä‘iều cần tập trung, hoặc tạo ảo giác gây sá»± chú ý vá»›i người xem.

 
Woven – Vải dệt


 
 

Tất nhiên nó có thể là bất cứ thứ gì, nhÆ°ng nó trở nên má»›i và phổ biến trong vòng vài năm qua. Có rất nhiều những bản dệt thô gợi nhá»› những chiếc ghế từ thời đại cÅ©.

 

Tính chất lồng vào nhau từ các hÆ°á»›ng kết hợp thành má»™t sức mạnh, nhÆ° những câu chuyện lâu đời nhất tạo ấn tượng cho thiết kế nhận diện. Hiện tại kỹ thuật này má»›i ở 2 chiều, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng Ä‘an từ nhiều chiều trong thời gian tá»›i.

 
Đan kết 
 
 

Có má»™t số thứ trong các thiết kế gợi nhá»› những bề mặt của má»™t miếng thịt bò cắt lát. Chúng được kết hợp để "nấu nÆ°á»›ng" vá»›i nhau, nhÆ°ng vẫn có khả năng bung ra khi không còn ràng buá»™c. Màu trắng giữa các yếu tố trong các thiết kế liên kết các mảng vá»›i nhau.

 

Những đường lòng vòng khiến biểu trÆ°ng xuất hiện ba chiều, cho dù các màu có thể Ä‘Æ¡n sắc. Để phá vỡ sá»± Ä‘Æ¡n Ä‘iệu, má»™t số sá»­ dụng màu khác nhau. Nói chung các đường vòng giống nhÆ° nét vẽ nguệch ngoạc của má»™t đứa trẻ.


Các bài khác
Quảng cáo
Logo VNNetsoft
Gallery ảnh
Số người truy cập: 2386817