Kiến thức thiết kế

WTP là một thương hiệu sơn tại Mỹ, với các thiết kế đầy màu sắc, đơn giản nhưng xúc tích thể hiện nổi bật được khẩu hiệu từ Waldo Trommler Paints muốn truyền tải "We don’t just need – we must! stand out"


Các bài khác
Quảng cáo
Logo VNNetsoft
Gallery ảnh
Số người truy cập: 5732160