Kiến thức thiết kế

Brochure là phương tiện, tài liệu quảng cáo phổ biến nhất được tìm thấy tại các địa điểm mà khách du lịch thường xuyên ghé thăm, chẳng hạn như bảo tàng, cửa hàng lớn, và thông tin du lịch. Loại phổ biến nhất của các tài liệu quảng cáo này là chỉ 1 tờ duy nhất gấp làm hai hoặc gấp làm ba rất gọn gàng.

Mục đích của

Brochure

là để doanh nghiệp quảng bá dịch vụ kinh doanh. Má»™t số được thiết kế để hiển thị các dịch vụ, trong khi số khác tập trung vào việc bán má»™t sản phẩm. Brochure là má»™t phần rất quan trọng của quảng cáo, do Ä‘ó IDEA4life đã chọn 30 mẫu

thiết kế Brochure

sau đây để tạo cảm hứng của bạn. Bạn cÅ©ng có thể click vào tên Brochure để xem chi tiết các mẫu Brochure này

Foliomania

Thiết kế Brochure

Supercars Asia 2012

Thiết kế Brochure

Courmayeur Brochure

Thiết kế Brochure

4 Pages Brochure + Trifold

Thiết kế Brochure

Design Prospectus

Thiết kế Brochure

CHP Brochure

Thiết kế Brochure

Hands On Brochure

Thiết kế Brochure

Farmers Market Brochure

Thiết kế Brochure

Effektive

Thiết kế Brochure

Biolab Profile

Thiết kế Brochure

Editorial Design

Thiết kế Brochure

Brochure for Events

Thiết kế Brochure

Pixomatics Brochure

Thiết kế Brochure

Preview Spain 2010

Thiết kế Brochure

Suikerbosrand Brochure Design

Thiết kế Brochure

SIBOS 2010

Thiết kế Brochure

Twombly Photography

Thiết kế Brochure

Guest Brochure

Thiết kế Brochure

Peace Core Brochure

Thiết kế Brochure

Coqo’Clock Self-Promotion

Thiết kế Brochure

BBrochure For Recreation Center

Thiết kế Brochure

Brochure Franz Ferdinand

Thiết kế Brochure

Lifestyles Brochure

Thiết kế Brochure

AVG Anti Virus Brochure

Thiết kế Brochure

360 Broch

Thiết kế Brochure

Simplicity Works

Thiết kế Brochure

A Virtual Parking Place

Thiết kế Brochure

Brochure for a Textile Company

Thiết kế Brochure

WWF Climate Change Publication

Thiết kế Brochure

Cantine Russo

Thiết kế Brochure

Các bài khác
Quảng cáo
Logo VNNetsoft
Gallery ảnh
Số người truy cập: 2386786